Procjene i investicijski elaborati Print E-mail

 

Naša kadrovska ekipiranost, stručna osposobljenost i informatička opremljenost daje nam mogućnost objektivne procjene društava i vlasničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.

Raspolažemo sa znanjem, iskustvom i informatičkim programima za kvalitetnu izradu investicijskih elaborata.