Naše usluge Print E-mail

 

Naše društvo nudi slijedeći niz usluga:

 • Revizija
 • Financijski i porezni due diligence
 • Procjene i investicijski elaborati
 • Forenzična revizija
 • Kompilacije
 • Uvid u poslovanje
 • Interna kontrola i interna revizija
 • Računovodstveno i porezno savjetovanje
 • Financijsko savjetovanje
 • Nagodbe u dužničko - vjerovničkim sporovima
 • Revizija projekata financiranih iz EU fondova
alt