Interna kontrola i interna revizija Print E-mail

 

Interna revizija je značajan dio cjelokupnog procesa revizije. Provode je organi onog poduzeća koje je objekt revizije i oni sami organiziraju i provode program interne revizije kao cjelovit test svih aspekata interne kontrole.

Najznačajniji poslovi interne revizije su ispitivanje organiziranosti te razvoj i poboljšanje djelotvornosti pojedinih poslovnih funkcija, ispitivanje načina donošenja poslovnih odluka te funkcioniranja informacijskog sustava i drugi poslovi kojima se ispituje i ocjenjuje poslovanje poduzeća.

Ukoliko nemate vlastitu internu reviziju, a imate potrebu za ispitivanjima ili poboljšanjem djelotvornosti pojedinih naprijed navedenih poslovnih funkcija najbolje vam je rješenje angažirati našu tvrtku, koja će taj posao vrlo kvalitetno obaviti.