Naš Tim Print E-mail

 

Partneri:

  • Stjepan Šargač
  • Marija Maltar
  • Grozdana Šimpović – Brlek
  • Anita Košćak
  • Božica Vrbek
  • Danijela Špoljarić

Ovlašteni revizori seniori:

  • Mihaela Košćak
  • Sabina Košćak

Mlađi asistent:

  • Matija Cingesar

Voditelj ureda:

  • Tajana Pehnec

 

Stjepan Šargač

pozicija: direktor Društva, partner
kvalifikacije: dipl. oec., ovlašteni revizor
specijalizacija: komercijalna revizija, forenzična revizija, procjena poduzeća, due diligence, računovodstveno i porezno savjetovanje
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Marija Maltar

pozicija: partner
kvalifikacije: dipl. oec., ovlašteni revizor
specijalizacija: revizija financijskih institucija (banke, fondovi) i osiguravajućih društava, due diligence
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Grozdana Šimpović – Brlek

pozicija: partner
kvalifikacije: dipl. oec., ovlašteni revizor
specijalizacija: revizija komunalnih društava i neprofitnih organizacija
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Anita Košćak

pozicija: partner
kvalifikacije: dipl. oec., ovlašteni revizor
specijalizacija: revizija, porezno savjetovanje    
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Božica Vrbek

pozicija: partner
kvalifikacije: oec., ovlašteni računovođa, ovlašteni računovodstveni forenzičar
specijalizacija: savjetodavne usluge s područja računovodstva i poreza
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Danijela Špoljarić

pozicija: partner
kvalifikacije: dipl. informatičar, ovlašteni revizor
specijalizacija: revizija, porezno savjetovanje
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Mihaela Košćak

pozicija: ovlašteni revizor senior
kvalifikacije: mag. oec., ovlašteni revizor
specijalizacija: revizija
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Sabina Košćak

pozicija: ovlašteni revizor senior
kvalifikacije: dipl. oec., ovlašteni revizor
specijalizacija: revizija
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Matija Cingesar

pozicija: mlađi asistent
kvalifikacije: mag. oec.
specijalizacija: revizija
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tajana Pehnec

pozicija: voditeljica ureda
kvalifikacije: VŠS
specijalizacija: korespodencija
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
alt