Osnovni podaci Print E-mail

 

HLB Revidicon d.o.o.
Ankice Opolski 2, Varaždin
Republika Hrvatska
MBS: 070037598
MB: 0291749
OIB: 41748200389
Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Žiro-račun (IBAN)
HR5923600001101724629